ANA SAYFA | İLETİŞİM
Anomali: Bir organın anormal yapıda olması
Anorektal malformasyon (ARM): Anüsün kapalı olduğu tüm durumlara verilen tıbbi isim
Anüs: Makad bölgesi
Dilatasyon: Genişletme
Fistül: Anüsün başka bir organa bağlı olduğu yerin adı
İBH: İstemli barsak hareketi
Kolostomi: Kalın barsağın karın duvarına ağızlaştırılması
Komplikasyon: Cerrahi tedavi sonrası hastada gelişen ters durumlar
Mekonyum: Bebeğin doğduktan sonra yaptığı siyah renkli ilk dışkısı
Perine: Anüs açıklığının bulunduğu deri bölgesi
Testis: Erkek yumurtası (haya)
Üretra: Mesanenin aşağısındaki idrar yolu
Stoma: Barsağın karın duvarına açılan kısmı